2Sžf/143/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.02.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, Phd.
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
JUDr. Ing. Karol Mihal
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica