2Sžf/14/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.12.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, Phd.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
Kimon, s.r.o., Žilina

c/a

Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica