2Sžf/12/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.04.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr.Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Erika Čanádyová
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
Marek Čižmár
c/a
Finančné riaditeľstvo SR