2Sžf/12/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.10.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčkováj, PhD.
Členovia senátu:


Účastníci:
Juraj Szebeni, Hroncovce
c/a
Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica