2Sžf/11,12,13/2013

2Sžf/12/2013 2Sžf/13/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.01.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Noveco Trade, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
c/a
Finančné riaditeľstvo SR