2Sž/8/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 22.02.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej republiky