2Sž/7/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 22.03.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
MAC TV s. r. o. c/a Rada pre vysielanie a retransmisiu