2Sž/6/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 19.10.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová, JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
TV5, s.r.o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava