2Sž/5/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 18.04.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
FLASH Prešov, s.r.o.

c/a

Rada pre vysielanie a retransmisiu