2Sž/37/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 22.08.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
JUDr. Darina Jelínková

c/a

Slovenská advokátska komora