2Sž/3/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.02.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava