2Sž/28/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 04.07.2012 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Rozhlas a televízia Slovenska

c/a

Rada pre vysielanie a retransmisiu