2Sž/27/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 25.02.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Slovak Telekom a. s. Bratislava
c/a
Telekomunikačný úrad SR Bratislava