2Sž/26/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 28.01.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava