2Sž/26/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 30.05.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
MAC TV, s.r.o.

c/a

Rada pre vysielanie a retransmisiu
preskúmanie rozhodnutia č. RP/62/2011