2Sž/24/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 25.02.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
MAC TV, s.r.o. Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu Bratislava