2Sž/2/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 25.01.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Prima banka Slovensko, a.s.
c/a
Národná banka Slovenska