2Sž/21/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 28.01.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
MAC TV, s.r.o. Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava