2Sž/20/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 16.11.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD., JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
MAC TV, s.r.o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava