2Sž/19/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 23.11.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu SR, Bratislava