2Sž/18/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 15.02.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, Phd.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu