2Sž/16/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 18.12.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
MAC TV s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu