2Sž/1/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.12.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Slovak Telekom, a.s.
c/a
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
308/PÚ/2013 z 05.11.2013
TERMÍN ZRUŠENÝ