2Sž/11/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 23.10.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
MAC TV, s.r.o.

c/a

Rada pre vysielanie a retransmisiu