2Sdo/4/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.08.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Ida Hanzelová
JUDr. Jana Baricová
JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Ivan Rumana


Účastníci:
Martin Zaťko
c/a
Poľovnícke združenie "DOLINA" Bučany