2Obo/76/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.02.2014 09:45
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beáta Miničová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
BR, a.s., Nitra
c/a
Mgr. Peter Zvara - SKP Vodohospodárske stavby a.s. Nitra
Termín pojednávania sa ruší