2Obo/71/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.08.2015 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
Členovia senátu: JUDr. Beáta Miničová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
VENUS PROJECT Slovakia, s. r. o., Limbach a spol.
c/a
VASK.SK, s. r. o., Bratislava a spol.
o vyslovenie neúčinnosti právnych úkonov a vrátenie do konkurznej podstaty úpadcu nehnuteľnosť