2Obo/70/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.12.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beáta Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
AGROPAN s.r.o., Paňa
c/a
JUDr. Július Goga - SKP AGROKOMBINÁT Dolná Nitra
o vylúčenie veci z konkurznej podstaty