2Obo/66/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.02.2014 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beáta Miničová
Členovia senátu: Judr. Elena Krajčovičová
Judr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
AUTOHAUS - Hinca s.r.o., Nitra
c/a
Mgr. Peter Zvara - SKP Vodohospodárske stavby a.s. Nitra
Termín pojednávania sa ruší