2Obo/6/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.02.2014 11:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beáta Miničová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
Martina Czuberková, Nitra
c/a
Mgr. Peter Zvara - SKP Vodohospodárske stavba a.s. Nitra
Termín pojednávania sa ruší