2Obo/60/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.10.2015 10:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beáta Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
Slovenská konsolidačná, a. s., Bratislava
c/a
Dr. Joseph Sunik, Žilina
o 896 955,81 eur s príslušenstvom
termín vyhlásenia rozhodnutia je zrušený