2Obo/58/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2014 10:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beáta Miničová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
Ing. Alexandra Chapčáková - SKP úpadcu POĽNOSTAVBY, a.s., Sečovce
c/a
ZORIPACK, s.r.o., Michalovce a spol.
o určenie vlastníckeho práva