2Obo/52/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.07.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beáta Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava
c/a
Mgr Maroš Uhaľ, SKP úpadcu EURO ŠARM s.r.o., Rakovo
o určenie popretej pohľadávky 27 240,64 eur