2Obo/42/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.07.2014 10:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beáta Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
JUDr. Hadušovský - SKP B.M.G. Invest s.r.o., Košice
c/a
Ján Preisinger, Bratislava
o vydanie osobného motorového vozidla a zaplatenie 10 936,10 eur