2Obo/4/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.02.2017 11:45
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová,
JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
Mgr. Róbert Antal, SKP úpadcu Bavlnárske závody - TEXICOM, s.r.o. "v konkurze", Ružomberok
c/a
JUDr. Vladimír Herich, SKP úpadcu TEXICOM, a.s. "v konkurze", Ružomberok
o odporovateľnosť právnych úkonov a o povinnosti zaplatiť žalobcovi sumu 20 063 267,60 eur