2Obo/4/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.02.2015 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beáta Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
JUDr. Vladimír Nosko, SKP Pivovar Urpín BB, s. r.o., Slovenská Ľupča
c/a
GASTROFIT, s.r.o., Banská Bystrica
o neúčinnosť právneho úkonu