2Obo/41/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.11.2016 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
Členovia senátu: JUDr. Beata Miničová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
Komerční banka a.s., Praha 1
c/a
Emanuel Lovíšek,Žilina - Závodie
o zapl. 1.590.766,44 Kč s prísl.