2Obo/41/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.08.2012 09:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Miničová
Členovia senátu: JUDr. Izakovičová
JUDr. Krajčovičová


Účastníci:
Ing. Pavol Okkel, Bratislava
c/a
Ing. Otília Groissová, SKP VODOSTAV-SV, a.s., Nitra