2Obo/39/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.08.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beáta Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
Agromaš, a. s., Trebišov
c/a
JUDr. Jozef Vaško SKP PD Agrokombinát Budkovce
o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy