2Obo/38/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.11.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
PRIATEĽSTVO, a.s., Bratislava
c/a
HYDREX, s.r.o., Hriňová
o zaplatenie 32.544,25 Eur s príslušenstvom
TERMÍN ZRUŠENÝ!!!