2Obo/38 - 39/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.02.2015 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
Martin Gargulák, Lietava
c/a
Mesto Martin, Martin
o 3 422 293,04 Eur s príslušenstvom