2Obo/36/2015, 2Obo/37/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.12.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
SONMAZI INVEST Limietd Nicosia Cyprus
c/a
Fond národného majetku SR Bratislava

náhrada škody s prísl.