2Obo/35/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.10.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beáta Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
PILSBERG, s. r. o., Poprad a spol.
c/a
Mgr. Róbert Antal - SKP úpadcu Pavel Čupka - Pivovar Urpín, Slovenská Ľupča
o vylúčenie veci z konkurznej podstaty