2Obo/33/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.08.2012 09:15
Miesto pojednávania:
Predseda senátu: JUDr. Miničová
Členovia senátu: JUDr. Izakovičová
JUDr. Krajčovičová


Účastníci:
VINACO HOLDINGS LIMITED, Cyprus
c/a
MUDr. Rudolf Hollý, Prešov