2Obo/3/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.04.2016 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
Členovia senátu: JUDr. Beata Miničová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
BRILANT a.s., Humenné a spol.
c/a
TRANSPETROL a.s., Bratislava
o uloženie povinnosti a nahradenie prejavu vôle