2Obo/31/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2014 10:20
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beáta Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
INVESTMENT PREMIER k. s., Brno a spol.
c/a
Ján Šebej Kovaľ, Piešťany a spol.
o zaplatenie 40 000 Kč s príslušenstvom