2Obo/30/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.05.2016 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
JUDr. Alena Balážová, SKP úpadcu: Štefan Tahotný – POLSTAV práce PSV-HSV „v konkurze“ Važec
c/a
Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor, Banská Bystrica
o zaplatenie 2.694,80 eur


Termín vyhlásenia zrušený!