2Obo/26/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.06.2015 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
Členovia senátu: JUDr. Beáta Miničová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
Ing. Alojz Šutka - VIN-ex, Bernolákovo
c/a
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava
o zaplatenie 9 958,18 eur s príslušenstvom