2Obo/23-24/2015, 2Obo/30-31/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.10.2016 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ivana IzakovičováČlenovia senátu: JUDr. Beata Miničová,
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
Mgr. Alena Turčanová, SKP KALINIČ Dolný Kubín, s.r.o.
c/a
JUDr. Jozef Školník, Veľký Krtíš
o zaplatenie 100 898,22 eur s príslušenstvom