2Obo/21/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.04.2017 09:45
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Izakovičová
Členovia senátu: JUDr. Miničová
JUDr. Krajčovičová


Účastníci:
Slovenská konsolidačná a. s. Bratislava

c/a

Slovenská správcovská a reštrukturalizácia k. s. SKP Aplha Sport s. r. o. v konkurze, Sereď

o určenie pohľadávky